Skip to content

Privacyverklaring

Visible Coaching, gevestigd aan Agaatvlinder 24 in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met dit privacy beleid informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Visible Coaching. Mede in het kader van de nieuwe AVG Privacy wet per mei 2018.

CONTACTGEGEVENS
https://www.visiblecoaching.nl
Agaatvlinder 24
3822 AX Amersfoort
06 49 79 92 02

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Visible Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van Visible Coaching en/of omdat je deze gegevens zelf aan Visible Coaching verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Visible Coaching verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier, een intakeformulier of een toestemmingsformulier en in overige correspondentie en telefonisch.

Deze gegevens worden door Visible Coaching zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Visible Coaching houdt zich daarbij aan de eisen die de wet stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Visible Coaching. Zij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Visible Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:

 • Gezondheid
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Visible Coaching kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Visible Coaching zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via wilmavanleersum@visiblecoaching.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Visible Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om diensten bij je af te leveren;
 • Visible Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Visible Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG PERSOONSGEGEVENS BEWAARD WORDEN

Visible Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten
Personalia klant – 2 jaar
Behandel en Toestemmingsformuliergegevens – 1 jaar
Intakeformuliergegevens – 6 maanden

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Visible Coaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Visible Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Visible Coaching verstrekt jouw persoonsgegevens,alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, aan andere derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonlijke gegevens die Visible Coaching heeft verwerkt. Je kunt verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als je jouw persoonlijke gegevens wilt inzien, bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben, dan kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar wilmavanleersum@visiblecoaching.nl. Zij zal er zorg voor dragen dat je verzoek binnen vier weken verwerkt is. Je ontvangt hierover een schriftelijke reactie.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Visible Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wilmavanleersum@visiblecoaching.nl

VERWIJZING NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op enkele plaatsen op de website van Visible Coaching vind je hyperlinks naar websites van derden. Visible Coaching draagt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid van de betreffende website.