Welkom op de website van Visible Coaching

Visible Coaching biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen en geeft training aan professionals. Visible Coaching is opgericht door mij, Wilma van Leersum. De naam Visible Coaching is een bewuste keuze omdat zichtbaarheid als een rode draad door traject en training loopt.

Bij coaching:
Door te luisteren, de juiste vragen te stellen, oprecht nieuwsgierig te zijn worden kwaliteiten en mogelijkheden zichtbaar. Door te spiegelen en waar nodig te confronteren ontstaat beweging, waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Belemmerende gedachten en overtuigingen bevinden zich onder de waterspiegel en kunnen blokkerend werken op het zichtbare gedrag. Door zicht te krijgen op wat zich onder de waterspiegel bevindt, kan het gedrag veranderen.

Kinderen in hun kracht zetten, hun talenten zichtbaar maken zorgt voor groei in hun ontwikkeling en is een mooi proces om waar te nemen. Ook mogen zij laten zien wie ze zijn!

Bij beeldcoaching maakt het beeld de competenties en de ontwikkelpunten zichtbaar.

Bij training/workshop:
Trainingen en workshops geef ik in kleine groepen omdat dit ruimte creëert voor persoonlijke aandacht. Ik wil de deelnemer zien en oog hebben voor wat er nodig is.