Algemene informatie

Kinderen gelukkig zien, dat is wat ik wil!

Mijn jarenlange ervaring in het onderwijs heeft mij geleerd dat kinderen van deze tijd iets anders nodig hebben dan een aantal jaren geleden. Helaas kan het voor ouders en/of leerkrachten een zoektocht zijn om de juiste begeleiding te vinden. Wellicht is er al de nodige hulp geboden, zonder het gewenste resultaat. Als kindercoach kijk en denk ik mee. We gaan samen op zoek naar de hulpvraag en we bepreken het resultaat wat wenselijk is.   

Werkwijze

In alle rust en zonder oordeel begeleid ik het kind, waarbij ik gebruik maak van verschillende methodieken en werkvormen die passen bij het ontwikkelingsniveau en de voorkeur van het kind. Door te spelen, te luisteren, creatieve opdrachten, emotiekaartjes, verhalen, muziek krijg ik inzicht in het kind. Spelenderwijs laat ik de kinderen hun kwaliteiten ontdekken, waardoor ze weer trots op zichzelf durven zijn. Als kindercoach wil ik dat het goed gaat met het kind en dat het in zichzelf durft te geloven. 

Na het kosteloze kennismakingsgesprek kan het traject gestart worden met het individuele kind.Bij kinderen tot 12 jaar duurt een sessie ongeveer 45 minuten. Daarna is er een kwartier telefonisch contact met ouders waarin verslag wordt gedaan van de sessie en op welke manier zij het kind thuis kunnen ondersteunen. Bij kinderen van 13 jaar en ouder duurt  een sessies ongeveer 60 minuten en vindt er een tussenevaluatie plaats na ongeveer 3 sessies. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie waar, indien mogelijk, beide ouders aanwezig zijn.

Ouders

Ouders spelen een essentiële rol in de opvoeding. Het gedrag van het kind is veelal niet los te koppelen van het gedrag van ouders. Het is van belang dat ook ouders zich bewust worden van hun gedrag en handelen. Daarom worden zij ook actief bij het coachtraject betrokken. Naast bovengenoemde telefonische gesprekken is het ook mogelijk voor ouders om in gesprek te gaan met mij om inzicht te krijgen in het eigen gedrag.   

Onderwijs

De relatiedriehoek ouders-kind-school kan zorgen voor een mooie, waardevolle verbinding. Als contact leggen met school een meerwaarde lijkt te zijn, is dat mogelijk in de vorm van een kind-observatie of een (telefonisch) gesprek met de leerkracht. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

Voor wie?

Ik kan het kind begeleiden bij onder andere: 

– Hoog gevoeligheid;
– Concentratieproblemen;
– Het uiten van emoties;
– Faalangst;
– Zelfbeeld;
– Boosheid;
– Schoolproblemen;
– Stress;
– Pestgedrag (zie onderwijs).

Kindercoaching: kinderen van 4 t/m 12 jaar

– Sessie van 45 minuten en 15 minuten nabespreken met ouder(s) (€ 80,-)

Kindercoaching: vanaf 12 jaar

– Sessie van 1 uur (€ 80,-)
– Observatie op school per uur (€ 80,-)

Coaching vindt plaats in de praktijkruimte van Visible Coaching.