Gelukskoffercoaching

Als kindercoach wil ik graag een bijdrage leveren aan het geluk van kinderen. Om dit te bewerkstelligen kan ik gebruik maken van de gelukskoffertraining. 

Gelukskoffercoaching 

Kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling. Dat is de missie van de Gelukskoffer.
 Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen, de basis om krachtig en positief in het leven te staan. 

In 6 sessies met verschillende thema’s en bewezen interventies
 vanuit de positieve psychologie werken de kinderen aan de doelen zoals hieronder beschreven. Het kind gaat één-op-één of in een
 groepje van maximaal zes kinderen op ‘ontdekkingsreis’. Omdat ouders/ verzorgers experts zijn van hun kinderen is er tevens een ouderbijeenkomst waarbij ouders inzichten en handvatten krijgen om hun kind tijdens en na de training zo goed mogelijk te begeleiden. 

De doelen:  
– Vergroten van het zelfvertrouwen; 

– Bevorderen sociale veiligheid; 

– Ontdekken van eigen invloed op 
geluksgevoel; 

– Werken aan een positief zelfbeeld; 

– Ontdekken van de eigen talenten; 

– Verbeteren van de sociale omgang; 


Gelukkig zijn kun je leren
Geluk is voor 40% te beïnvloeden door bewust gedrag. Kinderen kunnen leren herkennen waar zij gelukkig van worden en hoe geluk op te roepen is. Dit geeft kinderen innerlijke kracht en zelfvertrouwen, waardoor ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen geluk en dat van anderen. 

Zie ook: www.gelukskoffer.nl