Hooggevoeligheid

Hooggevoelige kinderen nemen veel waar en voelen veel. Er komen veel prikkels bij hen binnen. Als er teveel prikkels binnen komen (overprikkeling) kan dit zich uiten in teruggetrokken of juist in heel druk gedrag. Tijdens een traject werk ik aan de prikkelherkenning en samen kijken we hoe er het beste met de prikkels omgegaan kan worden. 

Veel hooggevoelige kinderen willen zich te vaak aanpassen aan hun omgeving met als gevolg dat zij zichzelf kwijt raken en niet meer weten wie ze zijn en wat ze willen. Ik geef deze kinderen erkenning en het gevoel dat ze mogen zijn wie ze zijn. Hun gevoeligheid benader ik als kwaliteit. 

Het programma is niet vastomlijnd, omdat elk kind uniek is. Ik sluit me aan bij het kind en kijk wat er nodig is. 

Door te vragen, te luisteren en door middel van spel krijg ik inzicht in het kind. Ook zet ik muziek en creatieve werkvormen in. Deze speelse manier van coachen zorgt voor een ontspannen sfeer en geeft het traject een luchtig karakter.