Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

€ 795,- p.p. 6 gesprekken van 1 á 1,5 uur.

 Korte beschrijving van het traject.

Door middel van gesprekken en opdrachten ga je op zoek naar jouw talenten, kwaliteiten, drijfveren en interesses. Ook brengen we samen de waarden en normen in beeld die voor jou belangrijk zijn. Door dit te onderzoeken, krijg je antwoord op de vragen:

– Wie ben ik; 
– Wat kan ik; 
– Wat wil ik;
– Hoe ga ik komen waar ik naar toe wil?

Deze antwoorden zorgen voor inzicht en zo ontstaat er een persoonlijk profiel, waardoor het voor jou duidelijk wordt wat je echt wil. Je kunt nu een keuze maken die je inspireert, motiveert en die je toekomst weer perspectief geeft. 

Naast gesprekken is er onder andere ruimte voor creativiteit, wensdromen (vroeger en nu) en spelvormen om persoonskenmerken inzichtelijk te maken.

 Gesprekken vinden eens in de twee á drie weken plaats. Indien wenselijk kan hier van afgeweken worden.