Beeldcoaching leerkrachten

Beeldcoaching kan ingezet worden bij onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en voor een ieder die zorgdraagt voor het opvoeden van kinderen. De beeldcoach richt zich op het pedagogisch klimaat en in het onderwijs ook op didactiek en klassenmanagement. De competenties en ontwikkelpunten van de leraar en leerling worden zichtbaar. Het is bedoeld voor diegenen die willen leren, veranderen en vernieuwen. 

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames, foto’s en van het beeld wat bij coach en gecoachte ontstaat. Beelden maken het mogelijk de leervraag en de ontwikkelpunten helder te krijgen. De beelden zijn uitgangspunt voor het gesprek. Het gaat hierbij om gelijkwaardige interactie. De coach weet het niet beter, maar kan zijn mening geven. Een belangrijk uitgangspunt bij beeldcoaching is dat er wordt uitgegaan van de dingen die goed gaan. Samen met de leraar wordt ontdekt wat de beste opties zijn. Door samen de beelden te analyseren wordt er gereflecteerd en gespiegeld, waardoor er inzicht ontstaat in eigen handelen en mogelijkheden. De gecoachte komt in beweging en dit creëert ruimte voor verandering.

Als coach heb ik een onderzoekende houding en stel ik veel vragen. Ik zal open, eerlijk en oprecht nieuwsgierig zijn en de ander met respect benaderen. 

Een traject bestaat uit een intake en minimaal 3 klassenopnames en 3 feedbackgesprekken.

Samen wordt bepaald of er kan worden afgerond. Dit is afhankelijk of het doel bereikt is.

Vervolgens vindt er een evaluatiegesprek plaats waarbij ook de leidinggevende aanwezig kan zijn.

De kosten voor een sessie bedragen € 85,- per uur.