Groepsgedrag in beeld

Groepsgedrag in beeld

Systemisch werken in de klas

We maken allemaal deel uit van een systeem; sterker, van meerdere systemen. De belangrijkste is het familiesysteem. Ook de kinderen in de klas maken dus deel uit van hun eigen familiesysteem. Daarnaast maken zij ook deel uit van andere systemen, bijvoorbeeld van hun vriendenkring, sportclunb, bso, etc. Óók maken zij deel uit van het klassensysteem. Vele systemen komen dus de groep binnen. Kinderen en volwassenen beïnvloeden elkaar binnen de systemen, maar ook gebeurtenissen hebben invloed op het systeem en de onderlinge relaties: de dynamiek in het systeem. 

Door een klassenopstelling te maken met poppetjes maak ik de dynamiek van de groep zichtbaar. Het geeft inzicht in de groep en geeft de mogelijkheid om in lastige situaties de balans te herstellen. Denk aan pestgedrag, kinderen die buiten gesloten worden, ruzie, etc. De groepsdynamiek zichtbaar maken, levert een positieve bijdrage aan een gezond pedagogisch klimaat. 

Door met poppetjes (kind is een poppetje) en symbolen te werken kan het kind afstand houden. Het kan laten zien wat er (onderhuids) speelt. Bovendien wordt de totale groep in beeld gebracht, wat een mooi overzicht geeft. Een beeld zegt meer dan woorden en komt op een dieper niveau binnen. Zien doe je met je ogen en zijn de ogen niet de spiegels van de ziel?